UYAR

Wictus tilbyr utstyr fra Uyar for live video fra maskineringsrom og andre produksjonsmiljøer.


Wictus forhandler og installerer visuelle overvåkningskameraer fra UYAR for produksjonsprosesser i våtrom på verktøymaskiner og prosesseringsmaskiner.  

Disse kan enkelt installeres på eksisterende maskiner.

Operatører og driftspersonell får video av produksjonsprosessen online.  

Bilder/video kan lagres for dokumentasjon, opplæring og kan brukes som et optimaliseringsverktøy for forbedringer i prosess/produksjon..

Ta kontakt med Wictus for ytterliger opplysninger og muligheter.

Video: